Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Rotterdam Craft Beer Tours gelden voor alle afgesloten overeenkomsten tussen Rotterdam Craft Beer Tours en de klant.

Rotterdam Craft Beer Tours is een samenwerking tussen F. Beunk van Utrecht Craft Beer Tours & R. van Stigt Thans en is gevestigd te Rotterdam. Rotterdam Craft Beer Tours is onderdeel van Willes events en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer: 81968914

Bezoekadres: Keilestraat 7A, 3029 BP Rotterdam

.

1. Boeken van een tour

Een Craft Beer Tour boekt u via de mail. De aanvraag van de boeking kan ook telefonisch of via de website plaatsvinden. Per email ontvangt u de bevestiging van de reservering. Hierop staat de datum, het tijdstip en de vertrek locatie vermeld. De reservering is definitief na betaling van de factuur.

2. Betaling

Na de reservering ontvangt u digitaal de factuur. De betaling aan Rotterdam Craft Beer Tours dient u voor aanvang van de tour te voldoen.

3. Aanvang Craft Beer Tour

  • Zorg dat u op het juiste tijdstip en de juiste locatie aanwezig bent. Het liefst zelfs 5 minuten eerder.
  • Bel naar het in de e-mail opgegeven telefoonnummer als u iets later bent.
  • De gids wacht maximaal vijftien minuten op de afgesproken locatie. Tenzij u telefonisch iets anders heeft afgesproken.
  • Bij een ‘no-show’ vindt geen restitutie plaats van het reeds ontvangen betaling of de nog te betalen factuur.

4. In staat zijn om te fietsen & geen alcohol vooraf

Omdat wij ons aan stricte regels met betrekking tot de hoeveelheid te drinken alcolhol willen houden, is het niet geoorloofd alcohol te drinken voor aanvang van de tour. Merken wij dat dit wel het geval is, dan behouden wij ons het recht om deze personen te weigeren zonder restitutie van het betaalde geld.

Om deel te nemen aan onze fietstours moet u in staat zijn om veilig te rijden met een fiets. U moet in staat zijn om veilig en snel te kunnen fietsen zodat u de tourgroep niet vertraagt. Bij het boeken van onze tours gaat u akkoord dat u – en eventuele andere personen waarvoor u de tour heeft geboekt – op een fiets kunt rijden. Als het blijkt dat u of uw metgezellen niet veilig of in een normaal tempo kunnen fietsen, dan behouden wij ons het recht om u of hen uit de tour te nemen. Als u uit de tour wordt genomen omdat u niet kunt fietsen, maakt u geen aanspraak op restitutie.

5. Maximum aantal personen per gids

  • Voor een tour op de fiets geldt een maximum van 20 personen per gids.
  • Heeft u geboekt voor een grotere groep dan gaan er meerdere gidsen mee.

6. Wijziging aantal personen

Een wijziging in het aantal personen heeft geen invloed op het te betalen bedrag.

7. Aansprakelijkheid

Deelname aan onze tours is voor eigen risico. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor deelname aan het verkeer. Rotterdam Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade van de deelnemer opgelopen tijdens een tour. Ook is Rotterdam Craft Beer Tours niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer aangebracht aan (materiaal van) derden de tour.

Rotterdam Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, verwondingen, ziekenhuisopname, overlijden, schade aan persoonlijke eigendommen, materiële schade aan derden of door derden of andere handelingen of incidenten, annuleringen, vertraging of elke andere factor.

Rotterdam Craft Beer Tours is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bij de groep blijven tijdens de tours. Bij kwijtraken van de groep kan de deelnemer geen restitutie ontvangen. Bij eventuele uitval van de fiets tijdens een fietstocht mag de gids de tour vervolgen zonder deze deelnemer, restitutie is niet mogelijk. Uiteraard zullen wij er alles aan doen om iedereen een optimale beleving te bieden.

Uitgangspunt is dat alle huurder(s) persoonlijk zijn verzekerd voor o.a. aansprakelijkheid en ziektekosten. Kosten voortvloeiend de genoemde opsomming in de alinea’s hierboven, kunnen nooit verhaald worden op Rotterdam Craft Beer Tours. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor door de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder verklaart bekend te zijn dat er met betrekking tot de fiets geen verzekering is afgesloten. Eventuele verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

8. Fiets- en materiaalverantwoordelijkheid

Deelnemers zullen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de door de Rotterdam Craft Beer Tours verstrekte vervoersmiddelen, met uitzondering van platte banden of mechanische storingen die de deelnemer niet schulden. Wij behouden ons het recht voor de gevraagde schade te onderzoeken en te beoordelen en vervolgens de aard van de schade te bepalen. Dit omvat ook het verlies van sloten of sleutels. Rotterdam Craft Beer Tours neemt geen verantwoordelijkheid voor het verlies van bagage, geld, waardevolle goederen of andere zaken tijdens de reis. Rotterdam is erg veilig, maar u moet alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw eigendom veilig blijft.

9. Annulering door klant

  • Reserveringen kan de klant tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren.
  • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk één week van tevoren wordt 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij het annuleren van een reservering in de week voorafgaand aan de tour wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
  • Bij annulering op de dag zelf wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

10. Annulering door Rotterdam Craft Beer Tours

Rotterdam Craft Beer Tours behoudt het recht om een rondleiding (bij overmacht, denk aan onaangename weersomstandigheden of catastrofes) te annuleren. In dit geval krijgt de klant het volledige betaalde bedrag toegestuurd of wordt een nieuwe datum gepland. Uiteraard zal dit alleen gebeuren bij overmacht en zullen wij er alles aan doen om de tour door te laten gaan.